FANDOM



"Living Alone" (獨活) is a Cantonese song sung by Ken Hung, featuring additional dialogues with vocals by Joey Yung[1].

Lyrics

K for Ken Hung; J for Joey Yung
J:我想消失幾日,可能會有人陪我
 如果你難受,我可以唔去
 放心,唔係你諗嗰個!

K:別要給我知道
 被遺下的殘酷夜晚你在誰的擁抱裡
 信任一點點失去
 你被撫摸的影像 揮之不去

 為何未如別人自私
 隨便讓你將一切忠貞移除
 而你問得這一句
 而我亦要扮作允許

 總有人大方 他跟你在前方
 所以是我尾隨著你 偏不敢見光

*誰夠膽公開這種關係  公開對你的執迷
 不去問你共誰人熱吻 自尊心我可放低
 還擔心你明日的安危
 擔心你纏著他歡愉之際
 可將戒線逐漸拆毀
 可將我倆完全拆毀 快樂一世*

 若我可中傷你
 別人問起為何共你這段日子不再見
 我是否應該搶答
 有第三者的出現

 真相未曾弄清 心一再地提醒
 當我未見那人共你 骯髒的背影

Repeat*

J:你冷靜,你唔發脾氣
 但係愛情唔係需要一個聖人
 你憎我,我都要知道
 當日你做錯,你就話我大吵大鬧
 而家你唔出聲,連問都唔問
 咁樣就叫做維持和平
 其實你想點!

K:骯髒可以洗 不需要忌諱
 但我 但我想你發誓

 如你搞清楚這種關係 即刻我絕口不提
 不會像你 未曾原諒我
 這一生也不放低
 曾經講過的誓死一齊
 今天你纏著他歡愉之際
 怎麼你要叛逆到底
 怎麼你要移情到底 報復一世

 是我只有一次未拿捏好然後犯錯跌入誰的擁抱裡
 最後我終於掙脫 最後你沒有放低

J:你可以話我殘忍 但係我無講大話

Certifications

Charts

Song 903 RTHK 997 TVB
獨活 Living Alone 1 1 1 1

Music

Personnel

Publishing

References

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.